poniedziałek, 6 stycznia 2014

Gazeta Olsztyńska

Miałam okazje poczytać stare wydania Gazety Olsztyńskiej...praktycznie od początku ich wydawania ...aż do wojny...i stwierdzam, że tak "pustej" gazety nigdy wcześniej nie widziałam.
Co to za gazeta, w której nie ma nic z życia miasta. Nic..no może po za jednym czy dwoma małymi wpisami, że ktoś komuś krowę ukradł,albo że ktoś kogoś napadł.
Całe strony to hołubienie Ślązaków opolskich i opisy ich walki z zaborcą....a o walce olsztyniaków....nic.
Oczywiście to co w świecie też opisane....ale co z Olsztynem, Polakami tu żyjącymi od pradziada?
Moje odczucie jest takie, że założyciel, redaktor Pieniężny musiał być tchórzem. Bał się Niemców i ich reakcji gdyby napisał coś w stylu, że olsztyńscy Niemcy są "be", czy też : Olsztyn nigdy nie był Niemiecki.


Warto poczytać książkę Ks. Barczewskiego z 1917 roku, w której opisuje dzieje naszego regionu:
[...]Nazwa Warmii pochodzi z staropolskich czasów. Wedle podania obrali około 600 lat przed Chrystusem pogańscy Prusacy w wojnie przeciw Mazowszu niejakiego Prutena (Prusa) arcykapłanem, a brata jego Widewuda (Wojewoda) królem. Widewud zaś podzielił przy śmierci państwo swe pomiędzy dwunastu synów. Jednemu z nich imieniem Warnio dostało się ziemstwo w dzisiejszych okolicach Brunsberka, Licperka, Biskupca, Olsztyna odtąd Warmią, Warmien, później Wermiand, Ermland zwaną. Także imiona innych synów Wojewoda: Natango, Barto, Galindo, Hogo itp. w ziemstwach Natangii pod pruską Iławą, Bartyi pod Barsztynem, Galindyi pod Pasymem, Hokerlandyi pod Ostródem, Samo w Sambii pod Króiewcem, Pomezo w Pomezanii pod Kwidzynem, Kulmo w Kulmerland pod Chełmnem, zachowały się po dziś dzień.
W tych ziemstwach założono w r. 1243 biskupstwo Warmińskiej oprócz tego dla nawrócenia wszystkich pogan w Prusiech biskupstwo sambińskie w Królewcu i pomezańskie w Kwidzynie (Marienwerder),
a dla ziemi chełmińskiej i- lubawskiej biskupstwo chełmińskie. W trzech pruskich dyecezyach krzyżacy mieli posiadać dwie trzecie ziemi, biskupi jednę trzecią. Za czasów Lutra odpadły od kościoła r. 1525 cale dyecezye sambińska i pomorzańska wraz z biskupami i dwie trzecie krzyżackie dyecezyi warmińskiej, pozostała tylko w środku jedna trzecia jako udział biskupi wyłącznie biskupstwem warmińskiem zwana.
Ten udział biskupi czyli właściwa Warmia zawiera 4 powiaty brunsberski, licperski, reszelski, olsztyński i 12 miast, jest to enklawa katolicka w środku Prus Wschodnich położona od rzeki Pasaryi (Passarge) na zachód, do zatoki Fryjzkiej (Frisches Haff) na północ, od staropruskiej Natangii, i Barty i na wschód do Oalindyi na południe! Tu stanowią granicę prostą linią od lasku Krakotyn pod Swiętolipką do Kurk mazurskie powiaty rastemburski, ządzborski, szczycieński (Ortelsburg), niborski,ostródzki. Ludność w miastach jest przeważnie, po wsiach wyłącznie katolicka ku północy niemiecka, na południu polska, żydów po miastach mało, po wsiach żadnych nie ma.
Ta właściwa Warmia była kiedyś udzielnem księstwem pod rządem swych biskupów i należała wraz z województwem malborskiem do roku 1772 do Polski.[...]


Pisownia oryginalna


A koniec?
A koniec był taki:
[...] Dnia 7 września 1939 do redakcji "Gazety" wkroczyło gestapo. Seweryn Pieniężny został aresztowany nadzorując skład gazety przy linotypie. Wydawnictwo "Gazety Olsztyńskiej" został zlikwidowane, a urządzenia drukarskie przejeła redakcja niemieckiej gazety "Allensteiner Zeitung". Wszystkie książki z archiwum Pieniężnego zostały wysłane na przemiał, a jego dom zburzono stawiając w jego miejscu szalet publiczny umieszczając na nim niemiecki napis "Schandfleck" (pol. miejsce hańby). Dnia 24 lutego 1940 Seweryn Pieniężny rozstrzelany w obozie koncentracyjnym w KZ Hohenbruch koło Kłajpedy. Pogrzeb odbył się w Olsztynie dopiero po ekshumacji w 1946. Po aresztowaniu Seweryna prześladowania ze strony hitlerowców spotkały jego żonę. Została aresztowana w grudniu 1939 i wywieziona do Ravensbrück, później do olsztyńskiego więzienia.[...] Wikipedia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz