piątek, 27 grudnia 2013

GDY WIELKOPOLSKA RWAŁA KAJDANY

Zdjęcia z gazety z 1939r,

Nie będzie kolorowo a i pisownia oryginalna

{...}Święto Bożego Narodzenia, tak radośnie w Polsce obchodzone, dla jednej jej części, dla Wielkopolski, ma również i szczególniejsze znaczenie narodowe. Wszak właśnie w tych dniach w roku 1918, gdy potęga krzyżacka, przez długie lata gnębiąca tę prastarą ziemię polską, złamana została na polach bitew wielkiej wojny światowej, Wielkopolska, nie czekając na decyzję Rady Ambasadorów, porwała samorzutnie za broń, ogłaszając hasło powrotu do, wspólnej Macierzy.
Przyjazd Ignacego Paderewskiego do Poznania był tym czynnikiem, który tłumiony dotychczas ogień rozniecił tak, że ugasić go już nie zdołał ciemiężca. W ogniu tym spłonęło niejedno młode życie polskie, ale ofiary, jakie powstańcy wielkopolscy wówczas ponieśli, nie poszły na marne. Obchodząc corocznie w święta Bożego Narodzenia rocznicę tych walk, tego roku, w 20-lecie odzyskania wolności, powstańcy wielkopolscy, zjechawszy się w liczbie około 10 tysięcy nietylko z samej Polski, ale i z Francji i Belgji, mogli po oddaniu hołdu tym, którzy w bojach bohatersko polegli, stwierdzić z dumą, że krwawym swym trudem przyczynili się wahnie do potęgi Rzeczypospolitej.{...}


Pomnik poległych bohaterów w Wielkopolskiem Powstaniu Grudniowem w r.1918/19, wzniesiony w Poznaniu staraniem towarzyszów broni.

Śp. Jan Mertka, pierwszy poległy powstaniec na terenie Wielkopolski, który już 27 gudnia
1918 r. w walce z osławionym Grenzschutzem zrosił swą młodą krwią pola podostrowskie.

Oddział sztandarów powstańczych w czasie defilady przed pomnikiem Serca Jezusowego w Poznaniu w
20-lecie odzyskania wolności.

 Hołd warszawskiego Związku Powstańców Wielkopolskich przed domem przy ul. Gulińskiego 12, z którego Wielkopolanie z armji niemieckiej rozpoczęli rozbrajanie Niemców w dniu 11-go listopada 1918 roku.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz